Verwijsindex Gooi en Vechtstreek

Voor ouders

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om jou en je kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij je kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex.

Lees hier alle informatie voor ouders van de Verwijsindex

Voor professionals

Vijf redenen om de verwijsindex te gebruiken

  1. Professionals komen vroeg in contact met andere betrokken professionals. Zij kunnen het gezin ondersteunen voordat er grotere problemen ontstaan.
  2. De verwijsindex matcht ook de professionals die bij het gezin van de jeugdige zijn betrokken: één kind, één gezin, één plan.
  3. Professionals uit verschillende gebieden kunnen elkaar vinden: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, veiligheid.
  4. De regionale verwijsindexen zijn aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kunnen jeugdigen in beeld blijven als ze verhuizen of naar school gaan in een andere gemeente.
  5. De Verwijsindex regelt het veilig en volgens de regels uitwisselen van informatie.

Op dit moment staan er geen trainingen ingepland.
Heeft u interesse in een training, laat dat dan weten via deze link.

Meld je organisatie aan om aan te sluiten op de Verwijsindex.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Veelgestelde vragen

In de Verwijsindex geven professionals hun betrokkenheid aan bij uw kind. Het doel van de Verwijsindex is om professionals met elkaar in contact te brengen om samen met u de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. De verwijsindex is met andere woorden een digitaal ‘contactsysteem’, een hulpmiddel voor professionals om elkaar makkelijker te vinden.

Enkel de naam, het adres, geslacht en de geboortedatum van het kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional die het signaal heeft afgegeven. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij het kind en wat de zorgen zijn. Een professional kan alleen zijn eigen signalen zien en de Verwijsindex heeft GEEN zoekfunctie.

Professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar of hun ouders. Dit is een grote groep. Denk aan leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, consulenten jeugd en Wmo, medewerkers van bureau Halt, jeugdhulpverleners en medewerkers van de (jeugd)GGZ, de jeugdbescherming, Veilig Thuis en de kraamzorg.

Een signaal blijft maximaal twee jaar actief. Het kan ook korter zijn, wanneer de professional het signaal eerder uitschakelt. Hierna blijft het signaal nog maximaal vijf jaar in het archief. Dan wordt het signaal definitief verwijderd. Dit gebeurt ook als het kind de leeftijd van 23 jaar bereikt heeft.

Wanneer het kind jonger is dan 16 jaar laat de professional aan de ouders weten dat hij een signaal afgeeft. Vanaf 12 jaar vertelt hij het ook aan het kind. Als het kind 16 jaar of ouder is vertelt hij dit alleen aan het kind. Als er een match ontstaat, kan de ouder en/of het kind samen met de professional bespreken hoe de informatie wordt uitgewisseld. Dit kan bijvoorbeeld in een gesprek met het gezin en alle betrokken hulpverleners, een telefoongesprek of via e-mail.

Ondersteuning bij het gebruik van de verwijsindex

Heeft u vragen over uw account, bent u uw inloggegevens vergeten of  heeft u problemen met het gebruik van De Verwijsindex? Neem dan contact op met de helpdesk van De Verwijsindex via helpdesk@multisignaal.nl of telefoonnummer 0187 64 1747

Heeft u als professional andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Regio Gooi en Vechtstreek door te mailen naar verwijsindex@regiogv.nl